Missie
Wij verlangen ernaar dat mensen Jezus Christus kennen als hun Verlosser en dat ze Hem tot Koning laten zijn in hun leven. Maar ook dat christenen gestalte geven aan hun geloof en daardoor mensen voor Hem winnen. Door middel van de Volg Mij Avonden willen we mensen opbouwen, bemoedigen en helpen om Christus na te volgen, van Hem te getuigen en voor Hem te leven.

Visie
Stichting Volg Mij werkt interkerkelijk en wil graag een aanvulling zijn op het gemeenteleven van christenen. De Stichting wil met kerken samenwerken om mensen te onderwijzen, te bemoedigen en op te bouwen in hun geloof. Doormiddel van haar activiteiten hoopt de Stichting christenen te helpen om als getuigen van Jezus Christus te leven.

Voor wie
De Volg Mij Avonden zijn bedoeld voor iedereen die het verlangen heeft om meer te horen van de Bijbel en over het evangelie van Jezus Christus. De avonden zijn vrij toegankelijk voor mensen uit elke leeftijdscategorie, kerkelijk of niet kerkelijk, ongeacht welke denominatie.

Stichting
De Stichting Volg Mij is opgericht in 2011 en bestaat uit een bestuur met daarnaast een grote groep vrijwilligers.

Middelen
Doormiddel van de Volg Mij Avonden wil Stichting Volg Mij christenen toerusten door sprekers uit te nodigen met passie voor het evangelie van Jezus Christus. Door lofprijs, aanbidding en gebed zoeken we de nabijheid van God en maken Zijn naam samen groot. Ruimte voor vragen, voor eigen inbreng en zeker ook voor ontmoeting zijn een belangrijk ingrediënt van alle avonden.